26.6 C
DILI TIMOR LESTE
12/12/2017
Tags Loron ba Lian Portuges

Tag: Loron ba Lian Portuges

Timor Presiza Investe Lian Portugés

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak hateten atu dezenvolve kualidade edukasaun iha rai laran presiza investe maka’as iha lian Portugés. Xefe Estadu hato’o...