26.6 C
DILI TIMOR LESTE
15/10/2018
Tags Livru Ser livre é ser capaz de dizer não

Tag: Livru Ser livre é ser capaz de dizer não

Ohin, Prezidente Taur Lansa Nia Livru

DILI, (TATOLI)—Atuál Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak lansa nia livru ho títulu: “Taur Matan Ruak: Ser livre é ser capaz de dizer não” ohin,...