26.6 C
DILI TIMOR LESTE
14/11/2018
Tags Livre Vistu Tailandia

Tag: Livre Vistu Tailandia

Governu Aprova Livre Vistu ba Tailándia

DILI, (TATOLI) – Konsellu Ministru ohin aprova akordu isenção (liberta ema hosi obrigasaun) vistu Timor-Leste ba Reinu Tailándia. "Ohin Konsellu Ministru aprova tan akordu isenção...