26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/07/2018
Tags Lian Materna

Tag: Lian Materna

PR Sujere Hanorin Lian Ofisiál La’ós Materna

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, sujere, utiliza lian ofisiál Tetum no Portugés iha prosesu aprendizajen hodi kompete ho nasaun seluk, la’ós...