26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/10/2018
Tags Leilaun Kareta Prado

Tag: Leilaun Kareta Prado

MUTL Hato’o Karta Petisaun Ba PN

DILI, (TATOLI) – Movimentu Univesitária Timor-Leste (MUTL) hato’o karta petisaun ida ba Parlamentu Nasionál (PN) konaba kansela no invalida desizaun hola kareta foun ba...

MUTL Hakarak PN Anula Rezolusan La’ós Suspende

DILI, (TATOLI) - Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) kontinua husu ba Parlamentu Nasionál (PN) atu anula rezolusaun kona-ba leilaun kareta Prado la'ós suspende alineasaun. José Rui reprezentante ida...

MUTL La Konkorda ho Krime

DILI, (TATOLI) - Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) liuhosi ninia reprejentante afirma katak la konkorda ho krime ne'ebé akontese horseik. "Ami la konkorda ho kríme”, Atanasio Belo...

Bankada CNRT Entrega Hikas Kareta Prado Ba PN

DILI, (TATOLI) – Prezidente Bankada Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés), Natalino dos Santos deklara deputadu bankada CNRT nain 30 entrega hikas kareta prado...