26.6 C
DILI TIMOR LESTE
26/09/2018
Tags Lei Pensaun Vitalisia

Tag: Lei Pensaun Vitalisia

PR Taur Defende Dezenvolvimentu Sosiuekonómiku

DILI, (TATOLI) - Prezidenti Repúblika (PR), Taur Matan Ruak hakarak dezenvolvimentu sosioekonómiku ne'ebé di'ak no promove kondisaun moris ba ema hotu-hotu. Xefe Estadu hato'o kestaun ne'e...

PR Taur Promulga ona Lei Pensaun Vitalísia

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak promulga ona lei pensaun vitalísia hafoin Tribunál Rekursu la-identifika inkonstituilidade hosi alterasaun ne’e rasik. "Horiseik (19/4) prezidente...

Tribunál Rekursu La-Identifika Inkonstitusionalidade Lei Pensaun Vitalisia

DILI, (TATOLI) - Tribunál Rekursu, kinta (6/4) haruka ona projetu lei pensaun vitalisia ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak tanba la-identifika konstitusionalidade. "Horiseik, (kinta, 6/4)...