26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/12/2018
Tags Kontinua Dezenvolve Seguransa Ai-Han TL

Tag: Kontinua Dezenvolve Seguransa Ai-Han TL

Mercy Corps Kontinua Dezenvolve Seguransa Aihan iha TL

DÍLI,(TATOLI)-Diretór Ezekutivo Mercy Corps Robert D. Newell hateten, Ajensia Internasionál ne’e sei kontinua apoia prosesu dezenvolvimentu setór seguransa aihan, nutrisaun no agrikultura. "Ami diskuti konaba...