26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/09/2018
Tags Konselluministru

Tag: konselluministru

KM Aprova Adezaun TL Hodi Sai Membru AIIB

DÍLI (TATOLI)----Governu Timor-Leste (TL) liuhusi desizaun Konsellu Ministru (KM), Tersa (23/03/2017) aprova Timor-Leste nia kandidatura hodi sai Membru Rejionál potensiál ba Banku Aziátiku de...