29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Konsellu Veteranu Seidauk Eziste

Tag: Konsellu Veteranu Seidauk Eziste

Xefe Governu Husu Labele Fiar Informasaun Falsu

DILI, (TATOLI) – Tanba Konsellu Veteranu seidauk eziste, Primeiru Ministru husu ba populasaun atu labele fiar informasaun ne’ebé grupu balun lansa iha komunidade nia...