26.6 C
DILI TIMOR LESTE
15/10/2018
Tags Konferénsia Nasionál FRETILIN

Tag: Konferénsia Nasionál FRETILIN

Konferénsia Nasionál FRETILIN Hamosu Kompromisu Eleitorál

DILI (TATOLI) - Partidu FRETILIN aprova plataforma eleitorál iha Konferénsia Nasionál ba daruak ho tema “Hamutuk ita bele, ba Timor-Leste nia di'ak liu” ne'ebé hala'o...