VARANDA Tags Kondekora Nasional

Tag: Kondekora Nasional

POPULAR

Governu asina akordu kuadru no subvensaun milliaun $15 ho CET

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministru Finansa, Rui Augusto Gomes, tersa ne’e, asina akordu subvensaun anuál ho Pro-Prezidente Konferénsia Episkopál Timorense (CET sigla portugés)...

Vise-MEJD husu grupu komunitáriu aselera konstrusaun eskola 18 iha Viqueque

VIQUEQUE, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), António Guterres, husu grupu komunitáriu responsável ba konstrusaun eskola 18 iha munisípiu Viqueque atu...

MS: pasiente dengue na’in-4.733 konsege rekuperadu

DILI,12 maiu 2022 (TATOLI)— Diretór Nasionál Saúde Públika, Ministériu Saúde, Frederico Bosco, informa, Ministériu saúde rejista pasiente dengue ne’ebé konsege rekuperadu iha territóriu nasionál...

Timor Leste- Austrália lansa polítika haforsa sitema kuidadu saúde primária ba...

OÉ-CUSSE, 16 maiu 2022 (TATOLI) – Governu Timor-Leste liuhosi Ministériu Saúde (MS) hamutuk ho embaixada Austrália, segunda ne’e lansa programa haforsa sistema saúde kuidadu...