26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags Komisáriu Funsaun Públika (KFP)

Tag: Komisáriu Funsaun Públika (KFP)

António Promete Servi Estadu ho Imparsialidade

DILI (TATOLI)-Primeiru-ministru, Marí Alkatiri fó pose ba Komisáriu Funsaun Públika (KFP) foun, António Freitas, hodi substitui eis-komisária Maria Olandina Caero tan hala’o kna’ar foun...