29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Koima ba Klinika-Farmasia

Tag: Koima ba Klinika-Farmasia

Klínika-Farmásia Tenke Kumpre Regulamentu

DILI, (TATOLI) - Klínika no farmasia ne’ebé eziste tenke kumpre regulamentu ne’ebé fó sai hosi Ministériu Saúde (MS), kuandu la-hakruk sei hetan koima (multa).  "Aimoruk...