VARANDA Tags Kazu Pekulatu de Uju

Tag: Kazu Pekulatu de Uju

POPULAR

FFTL Maka Sei Organiza LFA

DILI, 25 fevereiru 2020 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Nélio Isaak Sarmento, hateten resultadu sorumutu ho reprezentante Federation International Football Asosiation (FIFA) foinlalais rekomenda...

SEII ho Embaixada Kanadá Lansa Espozisaun Pintura “Inkluzaun Sosiál”

DILI, 20 fevereiru 2020 (TATOLI)--Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) ho reprezentante embaixada Kanadá, ohin, lansa espozisaun pintura hodi selebra loron justisa sosiál ho...

MOP Asina Karta Aseitasaun ho Empreza Konsultória Hamutuk 17

DILI, 24 fevereiru 2020 (TATOLI) - Ministériu Obra Públika (MOP), selebra asinatura no entrega karta aseitasaun ba kompañia manan-na’in hamutuk 17 ne’ebé atu halo...

SEKOMS Hakarak Kolabora ho AMRT Divulga Programa Husi RTTL

DILI, 20 fevereiru 2020 (TATOLI) - Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’, informa Governu liuhosi Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) hakarak...