VARANDA Tags Kazu Lahane

Tag: Kazu Lahane

POPULAR

Loke sesaun lejizlativa foun, Bankada FRETILIN husu deputadu sira halo reflesaun

DILI, 15 setembru 2021 (TATOLI)–Sesaun lejizlativu datoluk termina ho tama ona lejizlativa dahaat iha lejizlatura dalima, nune’e Bankada Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN) husu...

EBC Nossa Senhora de Fátima Makadique laiha merenda eskolár

VIQUEQUE, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Diretór eskola Katólika Ensinu Báziku Sentrál (EBC sígla portugés) Nossa Senhora de Fátima, Macadique, postu Uatulari, munisípiu Viqueque, Padre Emanuel...

PM Taur sei reuni ho KAFI atu implementa fundu infraestrutura

DILI, 16 setembru 2021 (TATOLI)—Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten tempu badak sei reuni ho (Komisaun Administrasaun Fundu Infraestrutura(KAFI) atu sira implementa osan fundu infraestrutura...

SEII fó formasaun ba funsionáriu foun 36

DILI, 14 setembru 2021 (TATOLI)—Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII), tersa (14/09) ne’e fó formasaun ba funsionáriu foun 36 ne’ebé mak atu sai pontu...