VARANDA Tags Kampiaun Super Tasa 2019

Tag: Kampiaun Super Tasa 2019

POPULAR

TDD interroga arguidu foti motor iha Bairru-Pite

DILI, 20 novembru 2020 (TATOLI)-Tribunál Distritál Dili (TDD), ohin, halo  julgamentu interrogatóriu ba arguidu ho  inisiál JJ ne’ebé deskonfia foti motor la iha koñesimentu...

Pra Liga Futsal TL, hat-trick Malick lori B’Tal manan Academica 5-1

DILI, 18 novembru 2020 (TAT0LI) – Ekipa B’Tal susesu halakon nia adversáriu Academica liuhosi golu hat-rick (golu tolu) ne’ebé oferta  hosi nia jogadór Malick. Notísia...

Transferénsia prémiu osan Supertasa 2019 ba Lalenok atrazu

DILI, 19 novembru 2020 (TATOLI) –Kampiaun Supertasa Liga Futeból Amadora (LFA) époka 2019, Lalenok United FC, lori tempu mak foin bele simu prémiu osan...

Tasa 12 Novembru, rezultadu “fantástiku” Lalenok vs FIEL 12-0

DILI, 19 novembru 2020 (TATOLI) – Dala-ida tan Lalenok United FC hatudu nia  “glória” ho rezultadu jogu “fantástiku” manan FIEL FC ho score 12-0. Notísia...