26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/07/2018
Tags Julio da Costa Hornay

Tag: Julio da Costa Hornay

PNTL-F-FDTL Garante Dame

DILI, (TATOLI) - Komandante Jerál, Júlio da Costa Hornay, hateten Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) kompromete hamutuk ho FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Lorosa'e (F-FDTL) garantidu asegura dame no...

Situasaun Rai Laran Hakmatek

DILI, (TATOLI) - Komandante Jerál Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Júlio da Costa Hornay hateten provizoriamente situasaun rai laran hakmatek, maske rumor akontese problema iha munisípiu...