26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/09/2018
Tags JSMP

Tag: JSMP

JSMP Husu PR Foti Desizaun Prudente Ba Polémika Nomeasaun Prezidente Tribunál...

DILI, (TATOLI) - Delegasaun Monitorizasaun Programa Sistema Judisiál (JSMP) sorumutu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú-Olo kona-ba polémika nomeiasaun Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos...

Tinan 2016, JSMP Monotoriza Kazu 957

DILI, (TATOLI) – Programa Monotorizasaun ba Sistema Judisiáriu (JSMP - Judicial System Monitoring Programme) iha tinan 2016 monitoriza kazu 957, kompostu husi kazu kriminál...