VARANDA Tags Joe Biden

Tag: Joe Biden

POPULAR

SECoop fó pose ba estrutura kooperativa kréditu CU-FATUMA

AILEU, 15 janeiru 2022 (TATOLI)—Sekretária Estadu Kooperativa (SEKoop), sábadu ne’e, fó pose ba estrutura Credit Union Fatuk-Merin Unidade Manutai (CU-FATUMA) na’in-15 ne’ebé kompostu hosi...

STAE RAEOA prepara brigadista na’in-60 destaka iha sentru votasaun

DILI, 17 janeiru 2022 (TATOLI) – Seketariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), daudaun ne’e rekruta ona funsionáriu kontratadu brigadista...

Pasiente dengue na’in-132 konsege rekuperadu

DILI,17 janeiru 2022 (TATOLI)—Koordenadór Sentru Saúde Internamentu Vera-Cruz, Romel Braz, informa, sentru ne’e fó tratamentu saúde ba pasiente dengue na’in-210, hosi númeru ne’e na’in-131 konsege...

Sentru Saúde Formosa rejista pasiente dengue na’in-32, óbitu na’in-rua

DILI,19 janeiru 2022 (TATOLI)—Xefe Sentru Saúde Formoza, Jaime dos Reis Belo, hahú iha fulan dezembru 2021 to’o meadu janeiru 2022, rejista paseinte pozitivu dengue...