VARANDA Tags Jestaun

Tag: Jestaun

POPULAR

SEA realiza semináriu iha Baucau hodi fasilita asesu fundu klimátika

BAUCAU, 01 novembru 2021 (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretaria Estadu Ambiente (SEA) realiza semináriu ba entidade iha Baucau atu fasilita asesu fundu klimátika verde...

CJMB distribui ona fundu jogu komunitáriu iha Bobonaro

BOBONARO, 02 dezembru 2021 (TATOLI) – Sentru Juventude Munisípiu Bobonaro (CJMB, sigla portugés) kinta ne’e, distribui fundu hosi Sektretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD)...

Arte Moris rejeita armazen Bebora tanba la sufisiente hala’o atividade

DILI, 02 dezembru 2021 (TATOLI)—Prezidente Asosiasaun Arte Moris, Iliwato Dana Bere, hateten nia parte rejeita muda ba armajen Bebora, tanba konsidera la sufisiente atu...

Tempu udan, komunidade tenki halo prevensaun ba moras denge

VIQUEQUE, 01 dezembru 2021 (TATOLI)--Xefe Sentru Saúde postu Viqueque Villa, Celestina da Costa Alves, hateten, daudaun tempu udan komunidade tenki halo prevensaun ba moras...