27.8 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2017
Tags Ingles ba Labarik

Tag: Ingles ba Labarik

Uma Amérika Loke Programa Inglés ba Labarik

DILI, (TATOLI) - Hahú 25 agostu tinan ne’e, Uma Amérika ne’ebé lokaliza iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) sei loke no fasilita programa lian inglés...