26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/01/2019
Tags Infrasaun Hosi Empreza 2017

Tag: Infrasaun Hosi Empreza 2017

AIFAESA Apreende Produtu 13.127

DILI, (TATOLI) - Xefe Divizaun Operasaun, Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár (AIFAESA), Alfonsius Costa Akoyt informa atividade inspesaun ne’ebé hala’o iha...