26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2018
Tags Imigrasaun Deporta Futijivu POLRI

Tag: Imigrasaun Deporta Futijivu POLRI

Timor-Leste Deporta ona Fujitivu POLRI

DILI, (TATOLI) - Timor-Leste liuhosi polísia imigrasaun entrega ona fujitivu estranjeiru nain rua ba Polísia Repúblika Indonézia (POLRI) hafoin Prokuradoria Jerál Repúblika (PJR) fó...