26.6 C
DILI TIMOR LESTE
26/06/2019
Tags Horta Fiar Prezidente Repúblika Sei Promulga OJE

Tag: Horta Fiar Prezidente Repúblika Sei Promulga OJE

Horta Optimista PR Promulga OJE 2019

DILI (TATOLI) – Eis Prezidente Repúblika, Jose Ramos Horta, fiar katak Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú-Olo” sei promulga Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019, se...