26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/10/2018
Tags Grupu Agrikultór Integradu

Tag: Grupu Agrikultór Integradu

GAI Fa’an Ona Hare Tonelada 143

DILI, (TATOLI) - Grupu Agrikultór Integradu (GIA) ne’ebé estabelese husi Ministériu Agrikultura no Peska (MAP), konsege ona fa’an hare tonelada 143 mil kilograma no...