26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags Graduasuan UNTL 2017

Tag: Graduasuan UNTL 2017

UNTL sei Oferese tan Rekursu 377

DILI, (TATOLI) - Universidade Nasionál Timor Lorosa'e (UNTL) sei oferese tan rekursu umanu na'in 377. Tuir dadus ne'ebé Tatoli asesu iha UNTL, rekursu umanu hirak...