VARANDA Tags Funsionáriu públiku

Tag: Funsionáriu públiku

POPULAR

Derrota iha SEA Games, Selesaun nasionál U-23 arranka ba Qatar halo...

VIETNAME, 18 maiu 2022 (TATOLI)— Hafoin derrota iha jogu SEA Games, Selesaun Nasionál U-23, kuarta ne’e, arranka fali ba Qatar hodi buka esperiénsia liuhosi...

CNC-CPA asina akordu prodús filme “desenhos animados” konteúdu relatóriu “Chega!”

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Centro Nacional Chega! (CNC) no Casa Produsaun Audivisuál (CPA), segunda ne'e, asina akordu kooperasaun prodús filme “desenhos animados” (kartun), kona-ba...

PN hato’o votu kongratulasaun ba loron restaurasaun indepedensia 20 maiu

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN), hato’o votu kongratulasaun (númeru 13/2022) ba loron restaurasaun indepedensia 20 maiu ho rezultadu votasaun a-favór 58 kontra no abstensaun...

Jogadór Mbape “tanis” iha aeroportu Vietname tanba trauma

VIETNAME, 13 maiu 2022 (TATOLI)— Jogadór Selesaun Nasionál U-23, Mario Donasio Quintão “Mbape”, klarifika katak, nia-parte tanis no halo voice note iha aeroportu tanba...