26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/07/2018
Tags Fronteira Maritima

Tag: Fronteira Maritima

Veteranu Sira-nia Hanoin Kona-ba Akordu Ketan Tasi

DILI, (TATOLI) - Veteranu no eis-kombatente libertasaun nasionál konsidera akordu ketan tasi (fronteira marítima) entre Austrália no Timor-Leste nu’udar vitória ba Nasaun ne’e maske...

Timor-Leste no Austrália Hasoru Malu ho Komisaun Konsiliasaun no Joint Venture

DILI, (TATOLI) - Timor-Leste no Austrália hasoru malu ho Komisaun Konsiliasaun no Joint Venture ba Greater Sunrise nian iha Singapura husi 18 to’o 20...

Kestaun FM, Prezidente Sesante PN Fó Parabéns Ba Xanana

DILI, (TATOLI) – Prezidente sesante Parlamentu Nasionál (PN), Aderito Hugo da Costa fó parabéns ba Xefe Negosiadór Prinsipál Fronteira Marítima (FM), Kay Rala Xanana...