VARANDA Tags Francisco Ximenes

Tag: Francisco Ximenes

POPULAR

Komandu husu membru foun F-FDTL 600 aprezenta an

DILI, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Komandu FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), liu hosi komisaun rekrutamentu, ofisialmente públika ona naran membru foun hamutuk 600, ne’ebé liu...

Feto dahuluk simu pose sai Prezidente Autoridade Munisípiu Dili

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)-Ministru Administrasaun Estatál (MAE) Miguel Pereira de Carvalho, segunda ne’e fó ona pose ba Prezidente Autoridade Munisípiu Dili,Guilhermina Filomena Saldanha...

PM Taur sei reuni ho KAFI atu implementa fundu infraestrutura

DILI, 16 setembru 2021 (TATOLI)—Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten tempu badak sei reuni ho (Komisaun Administrasaun Fundu Infraestrutura(KAFI) atu sira implementa osan fundu infraestrutura...

Komunidade Madebenu prontu simu vasina

AILEU, 16 setembru (TATOLI)—Komunidade iha suku Madebenu, postu  administrativu Laulara, munisípiu Aileu, prontu atu simu vasina ne’ebé rekomenda hosi Governu hodi kontra COVID-19. Xefe Suku...