26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Folin Nesesidade Bazika

Tag: Folin Nesesidade Bazika

MKI Sei Kontrola Folin Nesesidade Bázika iha Loron Boot

DILI, (TATOLI) - Ministériu Komérsiu no Indústria (MKI), liuhusi Diresaun Nasionál ba Regulasaun Komersiál daudaun ne’e hala’o nia papél monitoriza no kontrola direta ba...