26.6 C
DILI TIMOR LESTE
13/12/2018
Tags Fini Batar

Tag: Fini Batar

Distribuisaun Fini Seidauk Suficiente ba Agrikultór Sira

DILI, (TATOLI) - Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) distribui ona fini batar tonelda 50, hare 50, fore-rai no fore-mungu balun husi produtór fini komersiál...