26.6 C
DILI TIMOR LESTE
17/10/2018
Tags FALINTIL

Tag: FALINTIL

Partisipasaun labarik sira ni’an, iha luta ba TL

Opiniaun (TATOLI)--Parabéns ba Asuwa’in FALINTIL no parabéns ba labarik hotu ne’ebé fó ona nia kontribuisaun ba asegura FALINTIL sira nia servisu no vida. Ohin ita...