VARANDA Tags Estudante

Tag: Estudante

POPULAR

MJ sei sertifika sidadaun estranjeiru 120 sai sidadaun Timor

DILI, 21 janeiru 2021 (TATOLI) - Ministériu Justisa (MJ) liuhosi Diresaun Jerál Servisu Notariadu (DGSRN) sei sertifika sidadaun estranjeiru hamutuk na’in-120 hodi sai sidadaun...

Posibilidade MEJD kontinua suspende prosesu aprendizajen iha fronteira

DILI,20 janeiru 2021 (TATOLI)–Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), iha posibilidade atu kontinua suspende prosesu aprendizajen ba eskola sira iha área fronteira, bainhira seidauk...

MOP fó períodu abitante afetadu konstrusaun estrada Tasi-tolu hamamuk fatin

DILI, 18 janeiru 2020 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Obra Públika (MOP) fó ona períodu ba abitante afetadu projetu haluan estrada Rotunda Comoro to’o Tasi-tolu ne’ebé...

MS seidauk fó sai oráriu ofisiál screening masál

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)—Ministériu Saúde (MS) to’o oras ne’e seidauk fó sai oráriu ofisiál kona-bá screening masál iha fatin públiku. Tanba ne’e, koordenadór pilár...