26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/07/2018
Tags Estudante Komunikasaun Sosial

Tag: Estudante Komunikasaun Sosial

Estudante DKS Komemora Liberdade Imprensa ho Marsa

DILI, (TATOLI) - Estudante Departamentu Komunikasaun Sosiál (DKS), Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) komemora loron liberdade imprensa ne’ebé monu iha loron 3 fulan-maiu ho...