26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/12/2017
Tags Estratéjia Nasionál Ba Inkluzaun Finanseira

Tag: Estratéjia Nasionál Ba Inkluzaun Finanseira

BSTL Lansa Ona Estratéjia Nasionál Ba Inkluzaun Finanseira

DILI, (TATOLI) - Banku Sentrál Timor-Leste (BSTL) lansa ona Estratéjia Nasionál ba Inkluzaun Finanseira hanesan planu ida ne’ebé dezenvolve hodi aliña ho Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu...