27.8 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2017
Tags Estrada Tutuala

Tag: Estrada Tutuala

Estrada Difikulta Turista Estranjeiru ba Jaco

TUTUALA, (TATOLI) - Estrada sai difikuldade ba turista sira hosi liur atu vízita área turistika ne'ebé interesante tebes iha illa Jaco, postu administrativu Tutuala,...