26.6 C
DILI TIMOR LESTE
17/10/2018
Tags Estrada Tutuala

Tag: Estrada Tutuala

Estrada Difikulta Turista Estranjeiru ba Jaco

TUTUALA, (TATOLI) - Estrada sai difikuldade ba turista sira hosi liur atu vízita área turistika ne'ebé interesante tebes iha illa Jaco, postu administrativu Tutuala,...