26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/05/2019
Tags Embaixadór Austrália ba Timor-Leste

Tag: Embaixadór Austrália ba Timor-Leste

Austrália Kontinua Promove Ekonomia TL

DILI, (TATOLI) - Embaixadór Austrália ba Timor-Leste, Peter Doyle, hateten Austrália kontinua fó ninia apoiu ba investimentu liuhosi setór privadu hodi dezenvolve ekonomia rai-laran. "Ami...

Embaixadór Austrália Hasoru Malu ho Primeiru-Ministru

DILI, (TATOLI) - Embaixadór Austrália, Peter Roberts, hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hodi haforsa kooperasaun ne’ebé halo ona ho Governu dahituk nian. Iha sorumutuk ne’ebé...

Peter Doyle Hasoru Prezidente Lú Olo

DILI, (TATOLI) - Embaixadór Austrália ba Timor-Leste, Peter Doyle sorumutu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo hodi ko'alia kona-ba konsiliasaun asuntu Tasi Timor. "Onra boot...