26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/01/2019
Tags Dr. Daniel Murpy

Tag: dr. Daniel Murpy

Klínika Bairru Pité  Hetan Ona Tulun Osan Rihun 30

DILI, (TATOLI) - Klínika Bairru Pité hetan ona tulun osan kuaze rihun 30 hosi doadór, organizasaun sosiedade sivíl, kompañia nasionál, ajénsia internasionál, timoroan iha...

Klínika Bairru Pité Kontinua Rejista Pasiente TBC

DILI, (TATOLI) - Fundádor Klínika Bairru Pité, dr. Daniel Murpy, hateten klínika ne’e kontinua rejista pasiente ho moras Tuberkoluse (TBC) kada loron to’o nain...

Governu Seidauk Responde Hodi Apoiu Klínika Bairru Pité

DILI, (TATOLI) - Fundadór Klínika Bairru Pité, dr. Daniel Murpy, hateten governu seidauk fó resposta atu apoiu funsionamentu klínika. Maske Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hala’o ona...