26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/04/2019
Tags Dom. Virgílio do Carmo

Tag: Dom. Virgílio do Carmo

Valór Fiar no Kultura Hamutuk Hariku Juventude

DÍLI (TATOLI)-Reverendísimu Bispu Dioseze Díli, Dom. Virgílio  do Carmo, SDB konsidera katak valór fiar no kultura hamutuk mak hariku liután ita-nia juventude, tanba ne’e...

Amu Bispu: Edukasaun ne’e Sensitivu

DILI, (TATOLI) - Reverendísimu Bispo Dioseze Dili, Dom Virgílio do Carmo hateten edukasaun ne'e sensitivu kuandu la konsege liga ho kakutak no fuan ita...