26.6 C
DILI TIMOR LESTE
12/12/2018
Tags Doing Business

Tag: Doing Business

Timor-Leste Monu iha Ranking Doing Business

DILI, (TATOLI) - Diretór Ezekutivu Servisu Rejistu no Verifikasaun  Emprezariál (SERVE), Florêncio Sanches informa Timor-Leste iha 2015 no 2016 monu iha ranking doing business ba...