26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/02/2019
Tags Distribuisaun Fini

Tag: Distribuisaun Fini

Distribuisaun Fini Seidauk Suficiente ba Agrikultór Sira

DILI, (TATOLI) - Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) distribui ona fini batar tonelda 50, hare 50, fore-rai no fore-mungu balun husi produtór fini komersiál...