26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/05/2019
Tags Diretora Kompañia Nova Casa Fresca

Tag: Diretora Kompañia Nova Casa Fresca

Estadu Presiza Diversifika Setór Agrikultura

DILI, (TATOLI) - Hergui Luina Fernandes Alves, Diretora Kompañia Nova Casa Fresca, hatete oportunidade ba investimentu iha Timor-Leste barak maibé nasaun seidauk dezenvolve ho kompletu, nune'e...