26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Dialogu Lider Nasional

Tag: Dialogu Lider Nasional

Taur Konsidera Polítika Rai Laran Buat Ki’ik

DILI, (TATOLI) - Prezidente Partidu Libertasaun Populár (PLP), Taur Matan Ruak, konsidera katak problema polítika ne'ebé oras ne'e akontese iha rai laran ne'e buat...