29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Despaxu Hodi Aumenta Patrollamentu

Tag: Despaxu Hodi Aumenta Patrollamentu

F-FDTL Simu Despaxu Hodi Aumenta Patrollamentu

DILI, (TATOLI) – Komandu FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), tersa, (10/10) simu ona despaxu husi Ministru Defeza no Seguransa atu  aumenta patrollamentu iha kapitál Dili...