26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/02/2019
Tags Datuk Edward Ong

Tag: Datuk Edward Ong

Grupu Pelican Paradise Relata Investimentu Ba Prezidente Repúblika

DILI, (TATOLI) - Diretór Grupu Pelican Paradise, Datuk Edward Ong, akompaña hosi Diretór Ezekutivu Trade Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, hasoru Prezidente Repúblika, Francisco Guterres...