26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/02/2019
Tags Data Eleisaun Parlamentar

Tag: Data Eleisaun Parlamentar

Lú-Olo Husu Taur Dekreta Loron Eleisaun

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika eleito, Francisco Guterres Lú-Olo husu ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak atu dekreta loron eleisaun lejislativu, nune’e festa demokrasia bele...