26.6 C
DILI TIMOR LESTE
13/12/2018
Tags CVTL (Cruz Vermelha de Timor-Leste)

Tag: CVTL (Cruz Vermelha de Timor-Leste)

Xefe Estadu Disponivel Sai Membru Onoráriu CVTL

DILI, (TATOLI)— Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, disponivel atu sai membru onoráriu ba Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL) no sei fó apoiu ba atividade...

Hamutuk Halo Timor Livre Hosi Lixu

DILI, (TATOLI) - Januário Freitas Pinto, reprejentante juventude mane hosi Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL), alerta ba ninia maluk joven sira atu hamutuk halo Timor...