26.6 C
DILI TIMOR LESTE
25/09/2018
Tags Camões

Tag: Camões

Uniaun Europeia no Camões, I.P. Kontinua Reforsa Kapasidade Timoroan Kombate Korupsaun

DÍLI, (TATOLI)-Uniaun Europeia no Camões, I.P. kontinua apoia Timor-Leste, liuhusi formasaun ba profisionál sira hodi reforsa kapasidade nasaun nian ba kombate korupsaun, fase osan...

Konsultóriu Jornalista Promove Simulasaun Debate ho Portugés

DILI, (TATOLI) - Jornalista timoroan sira husi mídia imprensa no elektrónika ne’ebé frekuenta formasaun konsultóriu língua portugeza-nível B2 promove simulasaun debate ho lian portugés.Jornalista sira...