26.6 C
DILI TIMOR LESTE
13/11/2018
Tags Biseksuál

Tag: Biseksuál

Governu Aprova Ona Lei Edukasaun Inklusiva

DILI, (TATOLI) - Ministra Edukasaun no Juventude, Dulce de Jesus Soares, katak Ministériu Edukasaun no Juventude no Desportu (MEJD), liuhusi lei baze edukasaun nian iha...

Labele Halo Diskriminasaun Ba LGBT

DILI, (TATOLI) - Provedória Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) ho nia parseiru sira hanesan Asia Pacific Forum, Unidade Direitu Umanu Nasaun Unida, UN Women,...