VARANDA Tags BCTL ensera lisensa NITL

Tag: BCTL ensera lisensa NITL

POPULAR

MF rejista veíkulu Estadu 3.415

DILI, 18 janeiru 2022 (TATOLI)--Ministériu Finansa (MF) liuhosi Diresaun Jerál Jestaun Patrimóniu Estadu rejista veíkulu Estadu hamutuk unidade 3.415, ne’ebé unidade 2.820 (83%) destaka...

Progresu konstrusaun UKL Viqueque atinje 70%

DILI, 20 janeiru 2022 (TATOLI)--Diretór Planu Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) munisípiu Viqueque, Higinio Pozinato e Silva, informa, progresu konstrusaun Uma Kbiit Laek (UKL) hamutuk...

CNE kapasita funsionáriu prepara ba Eleisaun Prezidensiál

DILI, 20 janeiru 2022 (TATOLI)--Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE, sigla portugés), kinta ne’e, kapasita funsionáriu liuhosi formasaun durante loron rua (kinta no sesta) hodi prepara...

Ezposa PR vizita pasiente dengue iha SS vera Cruz

DILI, 19 janeiru 2022 (TATOLI)- Ezposa PR vizita pasiente dengue iha Sentru Saude vera Cruz. Produsaun Tatoli I.P ©2022